Uusi koulutusohjelma vastaa voimakkaasti kehittyvän digitalisaation tarpeisiin: anturit ja data internetin pilvessä, anturit ja pelit yhdistettynä mm. liikuntaan. Älykkäät järjestelmät toimivat yhteistyössä peli- ja datacenter -koulutuksen kanssa. Alalla on myös hyvä työllistyminen.

Älykkäiden järjestelmien koulutus on käytännön tekemistä hihat käärittynä. Opetuksessa opit koko kehitysketjun laitteesta pilveen.
Sensorit > Mittaaminen > Tiedon lähettäminen & käsittely > Pilvipalvelut > Visuaalinen palaute käyttäjän päätelaitteessa (mobiili, pc, multiplatform).

Lue koulutuksesta KAMK:n sivuilla

Koulutus

TIETO- & VIESTINTÄTEKNIIKAN KOULUTUS

Opiskelijat suuntautuvat ensimmäisen vuoden yhteisten opintojen jälkeen soveltuvuuden, taitojen ja opintomenestyksen perusteella peliteknologiaan tai älykkäisiin järjestelmiin. Molempiin suuntautumisvaihtoehtoihin on rajattu ryhmäkoko.

Älykkäät Järjestelmät koulutuksessa erikoistutaan laitesuunnitteluun ja laiteläheiseen ohjelmointiin. Opintojen pääpaino on älykkäiden järjestelmien elektroniikan, tietoliikenteen, tietokantojen ja käyttöliittymien suunnittelussa ja toteutuksessa. Koulutuksessa älykkäiden järjestelmien sovellusalueina toimivat mm. hyvinvointi, liikunta, pelillisyys, älykkäät ympäristöt ja teollisuus. Opiskelijalla on mahdollisuus perehtyä myös uusiin tulevaisuuden teknologioihin, kuten esim. esineiden internet (Internet-of-Things). Koulutuksesta valmistunut insinööri on asiantuntija, joka osaa soveltaa osaamistaan laite- ja ohjelmistosuunnittelun tehtävissä monipuolisesti eri aloilla, myös pelialalla.

PELITEKNOLOGIA

Tieto- ja viestintätekniikan insinöörikoulutuksen peliteknologian opinnoissa erikoistut ohjelmistosuunnitteluun ja opintojen pääpaino on pelimoottori- ja peliohjelmoinnissa. Pelimoottoriohjelmoinnin moduulissa opit myös reaaliaikagrafiikan tai visuaalisten efektien ohjelmointia, peliohjelmoinnissa esimerkiksi mobiilipelien tai verkkopelien ohjelmointia sekä perehdyt pelien tekoälyyn. Kolmantena opiskeluvuonna voit osaamisesi täydentyy hyötypelien (serious games), simulaattoriympäristöjen ja/tai datacenter- ratkaisujen opinnoilla. Opiskelu on osin projektimuotoista ja työjärjestykseen onkin varattu kokonaisia projektipäiviä, jolloin opiskelijat keskittyvät projektien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Projektiopinnoissa saat tehdä myös työelämälähtöisiä tai oman kiinnostuksesi mukaisia peliprojekteja.

Ympäristöt

Käytännönläheiset opetusympäristöt ja viimeisin teknologia.

Tarinat

ESIMERKKEJÄ OPISKELIJAPROJEKTEISTA

Meiltä työllistytään mm. näihin yrityksiin