Koulutusohjelma vastaa voimakkaasti kehittyvän digitalisaation tarpeisiin: anturit ja data internetin pilvessä, laitteet ja pelit yhdistettynä mm. liikuntaan. Älykkäät järjestelmät toimivat yhteistyössä peli- ja datacenter -koulutusten kanssa. Alalla on erinomaiset työllistymisnäkymät.

Älykkäiden järjestelmien koulutus on käytännön tekemistä hihat käärittynä. Opetuksessa opit koko kehitysketjun laitteesta pilveen:
Anturit > Mittaaminen > Tiedon lähettäminen & käsittely > Pilvipalvelut > Visuaalinen palaute käyttäjän päätelaitteessa (mobiili, pc, multiplatform).

Lue koulutuksesta KAMK:n sivuilla

Koulutus

TIETO- & VIESTINTÄTEKNIIKAN KOULUTUS

Opiskelijat suuntautuvat ensimmäisen vuoden yhteisten opintojen jälkeen soveltuvuuden, taitojen ja opintomenestyksen perusteella peliteknologiaan tai älykkäisiin järjestelmiin. Molempiin suuntautumisvaihtoehtoihin on rajattu ryhmäkoko.

Älykkäät järjestelmät

Älykkäät Järjestelmät -koulutuksessa erikoistutaan laitesuunnitteluun ja laiteläheiseen ohjelmointiin. Opintojen pääpaino on älykkäiden järjestelmien elektroniikan, tietoliikenteen, tietokantojen ja käyttöliittymien suunnittelussa ja toteutuksessa. Koulutuksessa sovellusalueina toimivat mm. hyvinvointi, liikunta, pelillisyys, älykkäät ympäristöt ja teollisuus. Opiskelijalla on mahdollisuus perehtyä myös uusiin teknologioihin, kuten esim. esineiden internet (IoT, Internet-of-Things). Koulutuksesta valmistunut insinööri on asiantuntija, joka osaa soveltaa osaamistaan laite- ja ohjelmistosuunnittelun tehtävissä monipuolisesti eri aloilla, myös pelialalla.

PELITEKNOLOGIA

Peliteknologian opinnoissa erikoistut ohjelmistosuunnitteluun opintojen pääpainon ollessa pelimoottori- ja peliohjelmoinnissa. Opit myös reaaliaikagrafiikan tai visuaalisten efektien ohjelmointia, mobiilipelien tai verkkopelien ohjelmointia sekä perehdyt pelien tekoälyyn. Kolmantena opiskeluvuonna osaamisesi täydentyy hyötypelien (serious games), simulaattoriympäristöjen ja/tai datacenter- ratkaisujen opinnoilla. Opiskelu on osin projektimuotoista, ja työjärjestykseen on varattu kokonaisia päiviä projektien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Projektiopinnoissa saat tehdä joko työelämälähtöisiä tai oman kiinnostuksesi mukaisia peliprojekteja. Ota haltuun vaikkapa uusimmat virtuaalisen ja lisätyn todellisuuden ratkaisut KAMK:n ensiluokkaisessa VR First -laboratoriossa.

Ympäristöt

Käytännönläheiset opetusympäristöt ja viimeisin teknologia.

Tarinat

ESIMERKKEJÄ OPISKELIJAPROJEKTEISTA

Meiltä työllistytään mm. näihin yrityksiin